محل تبلیغات شما
چشم تو حکمِ به اعدام چه آسان می داد پادشاهی که به قتل همه فرمان می داد آتش وسوسه ات بود که ویران می کرد مثل حوّا که دلش گوش به شیطان می داد لذّت عشق به آواره گی اش هست و همین وعده ای بود که ابلیس به انسان می داد "به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزید" پاسخی بود که در پرسش وجدان می داد این غزل قصّه ی لاینحل یک شاعر بود تا به این مسئله چشمان تو پایان می داد دل من پیش تو بود و دل تو پیش کسی و نشان گوشی خاموش تو بر آن می داد بوق بی پاسخ و .

دلم اهل خراسان بود و چشمم رومی عاشق

بگذار در آیینه ببینم غم خود را

ماییم و در این آینه حیران تو بودن

تو ,پیش ,دل ,عشق ,کسی ,وجدان ,می داد ,بود که ,و دل ,دل تو ,بود و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

شاداب سازی مدارس